Condicions Generals Contractació LSSICE

CONDICIONS D'ÚS I COMPRA www.innovapackaging.com

El present document (conjuntament amb tots els documents en ell esmentats) estableix les condicions per les que es regeix l'ús d'aquesta pàgina web (www.innovapackaging.com ) i la compra de productes en la mateixa (d'ara endavant, les "Condicions"). Li preguem que llegeixin atentament les presents Condicions, el nostre Avís Legal, Política de Privacitat i Política de cookies abans d'usar aquesta pàgina web. En utilitzar aquesta pàgina web o fer una comanda a través de la mateixa vostè consent quedar vinculat per aquestes Condicions i per la nostra Política de Privacitat, per la qual cosa si no està vostè d'acord amb totes les Condicions no ha d'usar aquesta pàgina web.

Aquestes Condicions podrien ser modificades. És la seva responsabilitat llegir-les periòdicament, ja que les condicions vigents al moment de celebració de cada Contracte (tal com aquest es defineix més endavant) o a falta d'aquest, en el moment d'ús de la pàgina web seran les que li resultin aplicables.

Si té alguna pregunta relacionada amb les Condicions o la Política de Protecció de Dades pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del nostre formulari de contacte.

INNOVAPACK GIRONA presenta els seus productes en aquesta botiga online amb les imatges i textos de la forma més realista possible, amb la màxima diligència i precisió. No obstant, el color que apareix en pantalla i altres detalls poden diferenciar-se lleugerament dels propis del producte per efecte del procés tècnic de reproducció i presentació. En cas de dubte preguem que abans de la compra contactin amb nosaltres.

2. LES NOSTRES DADES

La venda d' articles a través d’aquesta pàgina web es realitza sota la denominació INNOVAPACK GIRONA, S.L., societat espanyola amb domicili en C. Sant Roc, 2 Despatx D8, 17190 Salt, (Girona), inscrita en el Registre Mercantil de Girona, amb les següents dades Innovapack Girona Societat Limitada amb NIF B55251227, fulla GI-59364, tomo 3058, foli 205

3. LES SEVES DADES I LES SEVES VISITES A AQUESTA PÀGINA WEB

La informació o dades personals que ens faciliti sobre vostè es tractaran de conformitat a l'establert en la Política de Privacitat. En fer ús d'aquesta pàgina web vostè consent el tractament d'aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades que ens faciliti són verídiques i es corresponen amb la realitat.

4. ÚS DEL NOSTRE LLOC WEB

En fer ús d'aquesta pàgina web i realitzar comandes a través de la mateixa vostè es compromet a:

1. Fer ús d’aquesta pàgina web únicament per realitzar consultes o comandes legalment vàlides.

2. No realitzar cap comanda falsa o fraudulenta. Si raonablement es pogués considerar que s’ha fet una comada d'aquesta índole estarem autoritzats a anul·lar-la i informar a les autoritats pertinents.

3. Facilitar-nos la seva adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades de contacte de forma veraç i exacta. Així mateix, consent que podrem fer ús d'aquesta informació per posar-nos en contacte amb vostè si és necessari.

Sinó ens facilita vostè tota la informació que necessitem, no podrem cursar la seva comanda. En realitzar una comanda a través d'aquesta pàgina web, vostè declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per celebrar contractes.

5. DISPONIBILITAT DEL SERVEI

Els articles que s’ofereixen a través d’aquesta pàgina web estan únicament disponibles per al seu enviament a territori espanyol.

6. COM ES FORMALITZA EL CONTRACTE

Per realitzar una comanda, haurà de seguir el procediment de compra online. Després d'això, rebrà un correu electrònic justificant recepció de la seva comanda (la "Confirmació de Comanda"). El contracte per a la compra d'un producte entre vostè i nosaltres (el "Contracte") quedarà formalitzat únicament quan li enviem la “Confirmació de Comanda”.

7. DISPONIBILITAT DELS PRODUCTES

Totes les comandes de productes estan subjectes a la disponibilitat dels mateixos. En aquest sentit, si es produeixen dificultats en quant al subministrament de productes o si no queden articles en estoc, ens reservem el dret de facilitar-li informació sobre productes substitutius de qualitat i valor igual o superior que vostè podrà encarregar. Si no desitja fer una comanda d'aquests productes substitutius, li reemborsarem qualsevol quantitat que vostè pogués haver abonat.

8. ENTREGA

Sense prejudici de l'establert en la clàusula 7 respecte de la disponibilitat dels productes i tret que es produeixin circumstàncies extraordinàries, intentarem enviar la comanda consistent en els producte/s en el termini establert a les condicions d'enviament.

No obstant això, podrien produir-se retards per raons tals com l'esdeveniment de circumstàncies imprevistes o la zona de lliurament.

Si per algun motiu no poguéssim complir amb la data de lliurament, l’informarem d'aquesta circumstància i li donarem l'opció de seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul•lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat. Ha de tenir en compte, en qualsevol cas, que no realitzem lliuraments a domicili els dissabtes ni els diumenges.

A efectes de les presents Condicions, s’entendrà que s’ha produït el "lliurament" o que la comanda ha estat "entregada" en el moment en el que vostè o un tercer indicat per vostè adquireixi la possessió material dels productes o serveis, la qual cosa s'acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda en l’adreça de lliurament convinguda.

9. IMPOSSIBILITAT DE LLIURAMENT

Si ens resulta impossible efectuar el lliurament de la seva comanda, intentarem buscar un lloc segur per deixar-lo. Si no podem trobar un lloc segur, la seva comanda serà tornada al magatzem. Així mateix, li deixarem una nota explicant-li on es troba la comanda i com fer-ho perquè li sigui enviada de nou. Si preveu no estar al lloc de lliurament a l'hora convinguda, li preguem que es posi en contacte amb nosaltres per convenir el lliurament en un altre dia.

En cas que transcorreguts 3 dies des que la seva comanda estigui disponible per al seu lliurament, la comanda no hagi estat lliurada per causa no imputable a nosaltres, entendrem que desitja desistir del Contracte i el considerarem resolt. Com a conseqüència de la resolució del Contracte, li retornarem tots els pagaments efectuats per vostè, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, en el termini màxim de 15 dies des de la data en què considerem resolt el Contracte.

Si us plau, ha de tenir en compte que el transport derivat de la resolució del Contracte pot tenir un cost addicional, per la qual cosa estarem autoritzats a repercutir-li els costos corresponents.

10. TRANSMISSIÓ DEL RISC I LA PROPIETAT

Els riscos dels productes seran al seu càrrec a partir del moment del seu lliurament.

Vostè adquirirà la propietat dels productes quan rebem el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació amb els mateixos, inclosos les despeses d'enviament, o bé al moment del lliurament (segons la definició continguda en la clàusula 9 anterior), si aquesta hagués tingut lloc en un moment posterior.

11. PREU I PAGAMENT

El preu dels productes o serveis serà el que s'estipuli a cada moment a la nostra pàgina web, excepte en cas d'error manifest. A pesar que intentem assegurar-nos que tots els preus que figuren a la pàgina són correctes, poden produir-se errors. Si descobríssim un error en el preu d'algun dels productes o serveis que vostè ha encarregat, l’informarem al més aviat possible i li donarem l'opció de re-confirmar la seva comanda al preu correcte o bé anul•lar-la. Sinó aconseguim posar-nos en contacte amb vostè, la comanda es considerarà cancel•lada i se li reemborsaran íntegrament les quantitats que haguessin estat abonades.

No estarem obligats a subministrar-li cap producte al preu inferior incorrecte (fins i tot encara que li haguem enviat la Confirmació de Comanda) si l'error en el preu és obvi i inequívoc i hagués pogut ser reconegut de forma raonable per vostè com a preu incorrecte.

Els preus de la pàgina web no inclouen IVA, però exclouen les despeses d'enviament, que s'afegiran a l'import total segons s'exposa en les nostres “Despeses d'enviament”.

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però (excepte en l'establert anteriorment) els possibles canvis no afectaran a les comandes en tràmit a les que haguem enviat una Confirmació de Comanda.

Una vegada que hagi seleccionat tots els articles que desitja comprar, aquests s'hauran afegit a la seva cistella i el pas següent serà tramitar la comanda i efectuar el pagament o aplicar les seves condicions habituals en cas de que hi siguin. Per a això, haurà de seguir els passos del procés de compra, emplenant o comprovant la informació que en cada pas se li sol•licita. Així mateix, durant el procés de compra, abans de realitzar el pagament o aplicar les seves condicions, podrà modificar les dades de la seva comanda. A més, si és vostè un usuari registrat, disposa d'un detall de totes les comandes realitzades a l'apartat ‘El meu Compte’.

Podrà utilitzar com a mitjà de pagament les targetes Visa, Mastercard, Iupay o les seves condicions habituals.

Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l'entitat emissora de les mateixes, però si aquesta entitat no autoritzés el pagament, no ens farem responsables per cap retard o falta de lliurament i no podrem formalitzar cap Contracte amb vostè.

La recollida, emmagatzematge i transmissió d’informació personal a través de la pàgina web es realitza de forma encriptada mitjançant l’ús del protocol de seguretat SSL, sistema d’encriptació que garanteix total seguretat en la transmissió de les dades.

Aquest comerciant es compromet a no permetre cap transacció il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirint, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d'un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes. A més, les següents activitats també estan prohibides explícitament: Vendre medicaments".

12. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

De conformitat amb el que es disposa a l'article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, el lliurament dels productes o serveis s'entendrà localitzat al territori d'aplicació de l'IVA espanyol si l'adreça de lliurament està en territori espanyol excepte Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d'IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment en funció de l'article concret que es tracti.

A les comandes amb destinació a Canàries, Ceuta i Melilla, els lliuraments es trobaran exempts d'IVA per aplicació del que es disposa en l'article 21 de Llei 37/1992, sense perjudici de l'aplicació dels impostos i aranzels corresponents conforme a la normativa vigent a cadascun d'aquests territoris.

13. POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

13.1 Dret legal a desistir de la compra

Dret de desistiment

Si vostè està contractant com a consumidor i usuari, té vostè dret a desistir del present Contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer indicat per vostè, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns o en cas que els béns que componen la seva comanda es lliurin per separat, als 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material de l'últim d'aquests béns.

Per exercir el dret de desistiment, vostè haurà de notificar-nos a INNOVAPACK GIRONA, S.L., a l'adreça, C. Sant Roc, 2 Despatx D8, 17190 Salt, (Girona), al telèfon 872220222, escrivint-nos al correu electrònic info@innovapackaging.com o al nostre formulari de contacte, la seva decisió de desistir del Contracte a través d'una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal o electrònic).

Conseqüències del desistiment

En el cas de desistiment per la seva banda, li retornarem el pagament efectuat per vostè dels articles del contracte, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en que s'hagi comprovat el bon estat del producte retornat. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial. No incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament. No obstant l'anterior, retrindem el reemborsament fins a haver rebut els béns i comprovem el seu estat.

Vostè haurà de retornar-nos o lliurar-nos directament els productes o serveis en un termini màxim de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del Contracte. Es considerarà complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini. Vostè haurà d’assumir el cost directe de devolució dels béns.

Solament serà vostè responsable de la disminució de valor dels béns resultant d'una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

13.2 Disposicions comuns

Vostè no tindrà dret a desistir del Contracte l'objecte del qual sigui el subministrament d'algun dels productes següents:

1.- Productes d'encàrrec fora del catàleg de la web www.innovapackaging.com

2.- Productes personalitzats amb la seva marca i/o logo.

El seu dret a desistir del Contracte serà aplicable exclusivament a aquells productes que es retornin en les mateixes condicions en què vostè els va rebre. No es farà cap reemborsament si el producte ha estat usat més enllà de la mera obertura del mateix, de productes que no estiguin en les mateixes condicions en les quals es van lliurar o que hagin sofert algun dany, per la qual cosa haurà de ser acurat amb el/els producte/s mentre estiguin en la seva possessió. Si us plau, retorni l'article usant o incloent tots els seus embolcalls originals, les instruccions i altres documents que si escau ho acompanyin. En tot cas, haurà de lliurar juntament amb el producte a retornar el tiquet que haurà rebut al moment del lliurament del producte degudament emplenat.

Vostè assumirà el cost i risc de retornar-nos els productes, tal com s'ha indicat anteriorment. Si tenen algun dubte, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del nostre formulari de contacte o trucant al telèfon 872220222.

13.3 Devolucions de productes defectuosos

En els casos en què vostè consideri que al moment del lliurament el producte no s'ajusta a l'estipulat en el Contracte, haurà de posar-se en contacte amb nosaltres de forma immediata per mitjà del nostre formulari de contacte facilitant les dades del producte així com del dany que sofreix, o ben trucant per telèfon al 872220222 on l’indicarem la forma de procedir.

Procedirem a examinar detingudament el producte retornat i li comunicarem per e-mail dins d'un termini raonable si escau el reemborsament o la substitució del mateix (si escau). El reemborsament o la substitució de l'article s'efectuarà al més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 14 dies següents a la data en la qual li enviem un correu electrònic confirmant que procedeix el reemborsament o la substitució de l'article no conforme.

Les quantitats pagades per aquells productes que siguin retornats a causa d'alguna tara o defecte, quan realment existeixi, li seran reemborsades íntegrament, incloses les despeses de lliurament incorregudes per lliurar-li l'article i els costos en què vostè hagués incorregut per retornar-nos-ho a nosaltres. La devolució s'efectuarà en el mateix mitjà de pagament que es va utilitzar per pagar la compra. Queden en tot cas exempts els drets reconeguts per la legislació vigent.

14. RESPONSABILITAT I EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Tret que expressament es disposi el contrari en les presents Condicions, la nostra responsabilitat en relació amb qualsevol producte adquirit a la nostra pàgina web estarà limitada estrictament al preu de compra d’aquest producte.

No obstant l'anterior, la nostra responsabilitat no està exclosa ni limitada en els següents casos:

1. En cas de defunció o danys personals ocasionats per nostra negligència;

  1. En cas de frau o falsedat fraudulenta; o

3. En qualsevol assumpte en el que fos il•legal o il•lícit que excloguéssim, limitéssim o intentéssim excloure o limitar nostra responsabilitat.

Sense perjudici del que es disposa en el paràgraf anterior i en la mesura en què legalment es permeti, i tret que en les presents Condicions es disposi el contrari, no acceptarem cap responsabilitat per les següents pèrdues, amb independència del seu origen:

1. pèrdues d’ingressos o vendes:

  1. pèrdua de negoci;

3. lucre cessant o pèrdua de contractes;

  1. pèrdua d’estalvis previstos;
  2. pèrdua de temps de gestió o d’horari d’oficina

A causa de la naturalesa oberta d'aquesta pàgina web i a la possibilitat que es produeixin errors en l’emmagatzematge i transmissió d'informació digital, no garantim la precisió i seguretat de la informació transmesa o obtinguda per mitjà d'aquesta pàgina web tret que s'estableixi expressament el contrari en la mateixa.

Totes les descripcions de productes, informacions i materials que figuren en aquesta pàgina web es subministren como a “cos cert” i sense garanties expresses o implícites sobre els mateixos excepte les establertes legalment. En aquest sentit, si vostè contracta com a consumidor i usuari, estem obligats a lliurar-li articles que siguin conformes amb el Contracte, responent davant de vostè de qualsevol falta de conformitat que existeixi al moment del lliurament del producte. S'entén que els productes són conformes amb el Contracte sempre que (i) s'ajustin a la descripció realitzada per nosaltres i posseeixin les qualitats que haguem presentat en aquesta pàgina web, (ii) siguin aptes per als usos als que ordinàriament es destinen els productes del mateix tipus i (iii) presentin la qualitat i prestacions habituals d'un producte del mateix tipus que siguin fonamentadament esperables.

Amb l'abast que permeti la llei, excloem totes les garanties, excepte aquelles que no puguin ser legítimament excloses enfront dels consumidors i usuaris.

El que es disposa en la present clàusula no afectarà als seus drets com a consumidor i usuari, ni al seu dret a desistir del Contracte.

15. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Vostè reconeix i consent que tot copyright, marca registrada i altres drets de propietat intel•lectual sobre els materials o continguts que s'aporten com a part de la pàgina web ens corresponen en tot moment a nosaltres o a els qui ens van atorgar llicència per al seu ús. Vostè podrà fer ús d’aquest material únicament en la forma en què l'hi autoritzem expressament nosaltres o els qui ens van atorgar llicència per al seu ús. Això no li impedirà utilitzar aquesta pàgina web en la mesura necessària per copiar la informació sobre la seva comanda o dades de Contacte.

16. VIRUS, PIRATERIA I ALTRES ATACS INFORMÀTICS

Vostè no ha de realitzar un ús indegut d'aquesta pàgina web mitjançant la introducció intencionada en la mateixa de virus, troians, cucs, bombes lògiques o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu. Vostè no tractarà de tenir accés no autoritzat a aquesta pàgina web, al servidor en què aquesta pàgina es troba allotjada o a qualsevol servidor, ordinador o base de dades relacionada amb la nostra pàgina web. Vostè es compromet a no atacar aquesta pàgina web a través d'un atac de denegació de servei o d'un atac de denegació de servei distribuït.

L'incompliment d'aquesta clàusula podria portar aparellada la comissió d'infraccions tipificades per la normativa aplicable. Informarem de qualsevol incompliment d'aquesta normativa a les autoritats competents i cooperarem amb elles per descobrir la identitat de l'atacant. Així mateix, en cas d'incompliment de la present clàusula, deixarà immediatament d'estar autoritzat a usar aquesta pàgina web.

No serem responsables de qualsevol dany o pèrdua resultant d'un atac de denegació de servei, virus o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu que pugui afectar al seu ordinador, equip informàtic, dades o materials com a conseqüència de l'ús d'aquesta pàgina web o de la descàrrega de continguts de la mateixa o als que la mateixa re-adreça.

17. LINKS DES DE LA NOSTRA PÀGINA WEB

En el cas que nostra pàgina web contingui links a altres pàgines web i materials de tercers, aquests links es faciliten únicament a efectes informatius, sense que nosaltres tinguem control algun sobre el contingut d'aquestes pàgines web o materials. Per tant, no acceptem responsabilitat alguna per qualsevol dany o pèrdua derivada del seu ús.

18. COMUNICACIONS PER ESCRIT

La normativa aplicable exigeix que part de la informació o comunicacions que li enviem siguin per escrit. Mitjançant l'ús d'aquesta pàgina web, vostè accepta que la major part d'aquestes comunicacions amb nosaltres siguin electròniques. Ens posarem en contacte amb vostè per correu electrònic o li facilitarem informació penjant avisos en aquesta pàgina web. A efectes contractuals, vostè consent a usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que li enviem de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà als seus drets reconeguts per llei.

19. NOTIFICACIONS

Les notificacions que vostè ens enviï hauran d'enviar-se preferiblement a través del nostre formulari de contacte. D’acord al que es disposa en la clàusula 18 anterior i tret que s'estipuli el contrari, li podrem enviar comunicacions bé a l'e-mail o bé a l'adreça postal facilitada per vostè a l'hora de realitzar un comanda.

20. CESSIÓ DE DRETS I OBLIGACIONS

El Contracte és vinculant tant per a vostè com per a nosaltres, així com per als nostres respectius successors, cessionaris i drethavents.

Vostè no podrà transmetre, cedir, gravar o de qualsevol altra manera transferir un Contracte o algun dels drets o obligacions derivats del mateix, sense haver obtingut el nostre consentiment previ per escrit.

Podem transmetre, cedir, gravar, subcontractar o de qualsevol altra manera transferir un Contracte o algun dels drets o obligacions derivats del mateix, en qualsevol moment durant la vigència del Contracte. Per evitar qualsevol dubte, aquestes transmissions, cessions, gravàmens o altres transferències no afectaran els drets que, si escau, vostè, com a consumidor, té reconeguts per llei ni anul•laran, reduiran o limitaran de qualsevol altra forma les garanties, tant expresses com a tàcites, que li haguéssim pogut atorgar.

21. ESDEVENIMENTS FORA DEL NOSTRE CONTROL

No serem responsables per cap incompliment o retard en el compliment d'alguna de les obligacions que assumim a l'empara d'un Contracte, la causa del qual es degui a esdeveniments que estan fora del nostre control raonable ("Causa de Força Major").

Les Causes de Força Major inclouran qualsevol acte, esdeveniment, falta d'exercici, omissió o accident que estigui fora del nostre control raonable i entre uns altres, els següents:

1.- Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.

2.- Commoció civil, revolta, invasió, atac terrorista o amenaça terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.

3.- Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.

4.- Impossibilitat d'ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats.

5.- Impossibilitat d’utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions.

6.- Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.

7.- Vaga, fallades o accidents de transport marítim o fluvial, postal o qualsevol altre tipus de transport.

S'entendrà que les nostres obligacions derivades de Contractes quedaran suspeses durant el període en què la Causa de Força Major continuï, i disposarem d'una ampliació en el termini per complir aquestes obligacions per un període de temps igual al que duri la Causa de Força Major. Posarem tots els mitjans raonables perquè finalitzi la Causa de Força Major o per trobar una solució que ens permeti complir les nostres obligacions en virtut del Contracte malgrat la Causa de Força Major.

22. RENÚNCIA

La falta de requeriment per la nostra banda del compliment estricte per la seva banda d'alguna de les obligacions assumides per vostè en virtut d'un Contracte o de les presents Condicions o la falta d'exercici per la nostra banda dels drets o accions que ens poguessin correspondre en virtut d'aquest Contracte o de les Condicions, no suposarà renúncia ni limitació alguna en relació amb aquests drets o accions ni li exonerarà a vostè de complir amb tals obligacions.

Cap renúncia per la nostra banda a un dret o acció concret suposarà una renúncia a altres drets o accions derivats del Contracte o de les Condicions.

Cap renúncia per la nostra banda a alguna de les presents Condicions o als drets o accions derivats del Contracte es farà efectiva, tret que s'estableixi expressament que és una renúncia i es formalitzi i se li comuniqui a vostè per escrit de conformitat amb el que es disposa en l’apartat de Notificacions anteriors.

23. NUL·LITAT PARCIAL

Si alguna de les presents Condicions o alguna disposició d'un Contracte fossin declarades nul•les i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, els restants termes i condicions romandran en vigor, sense que quedin afectats per aquesta declaració de nul•litat.

24. ACORD COMPLET

Les presents Condicions i tot document al que es faci referència expressa en les mateixes constitueixen l'acord íntegre existent entre vostè i nosaltres en relació amb l'objecte de les mateixes i substitueixen a qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda entre vostè i nosaltres verbalment o per escrit.

Vostè i nosaltres reconeixem haver consentit la celebració del Contracte sense haver confiat a cap declaració o promesa feta per l'altra part o que pogués inferir-se de qualsevol declaració o escrit en les negociacions establertes pels dos abans d'aquest Contracte, excepte allò que figura expressament esmentat en les presents Condicions.

Ni vostè ni nosaltres disposarem d'acció enfront de qualsevol declaració incerta realitzada per l'altra part, verbal o escrita, amb anterioritat a la data del Contracte (tret que s'hagués fet tal declaració incerta de forma fraudulenta) i l'única acció que disposarà l'altra part serà per incompliment de contracte de conformitat amb el que es disposa a les presents Condicions.

25. EL NOSTRE DRET A MODIFICAR AQUESTES CONDICIONS

Tenim dret de revisar i modificar les presents Condicions en qualsevol moment.

Vostè estarà subjecte a les polítiques i Condicions vigents al moment en què usi la present pàgina web o efectuï cada comanda, tret que per llei o decisió d'organismes governamentals haguem de fer canvis amb caràcter retroactiu en aquestes polítiques, Condicions o Declaració de Privacitat, en aquest cas, els possibles canvis afectaran també a les comandes que vostè hagués fet prèviament.

26. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

L'ús de la nostra pàgina web i els contractes de compra de productes a través d’aquesta pàgina web es regiran per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o guardi relació amb l'ús de la pàgina web o amb aquests contractes serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.

Si vostè està contractant com a consumidor, res en la present clàusula afectarà als drets que com tal li reconeix la legislació vigent.

27. COMENTARIS I SUGGERIMENTS

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens els faci arribar a través del nostre formulari de contacte.

A més, tenim fulles oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris. Pot sol•licitar-les trucant al telèfon 872220222 o a través del nostre formulari de contacte

 

ANNEX: Model de formulari de desistiment

(només ha d'emplenar i enviar el següent text si desitja desistir del contracte)

A l’atenció de INNOVAPACK GIRONA, S.L.

Per la present li comunico que desisteixo del meu contracte de venda del següent bé:

Comanda número:

Nom del consumidor:

Adreça del consumidor:

Signatura del consumidor (només si el present formulari es presenta en paper)

Data: